Kassera din gamla skrotbil i Kungälv. Och ge bort den till en auktoriserad bildemontering, som ser till att fordonet skrotas för att användas i nyproduktion. Bränslemotorerna har under de senaste tio åren förbättrats till väsentligt mindre koldioxidutsläpp i avgaserna. också om detta inte är till fyllest på lång sikt är det i varje fall en god begynnelse. Men det betyder att de äldre mer eller mindre klassade skrotbilar tas ur bruk. Och definitivt att äldre oförsäkrade exemplar inte sätts tillbaka i trafik igen någonstans på planeten. Fordonsinnehavare, som säljer sin uttjänta bil till en godkänd bilskrot i Kungälv, är likaså involverad i strävan att stärka vårt allt sjukare miljö. I samma ögonblick är den gamla bilen riskfylld genom sämre krocksystem och luftkuddar. Bara för något decennium sedan var det billigast och lättast att dumpa den uttjänta bilen i omgivningen, med mer miljöproblem som följd. Men tiden har hastigt ändrats. Vägverkets hårda handlingar, igenom skrotningsvillkor till bilproducenterna samt förordningen till godkända bildemonteringar, har förändrat de eländiga miljöbovarna till lockande föremål. Så ge bort din uttjänta bil i Kungälv med några behövliga hundringar i plånboken. Och igenom att skrota bilen, för återanvändande till ett evigt kretslopp, förbättras naturen om och om igen, Medan som inskränkningen vid nyproduktion minskar. Bilskrot Men sälj din skrotbil till en godkänd skrotföretag, eller till ett mottagningsställe som har avtal med bilproducenterna. Dessa är de enda som kan utställa ett korrekt mottagningskvitto med skrotningsintyg, och som är en garanti, för att fordonet försvinner från fortsatt miljöfördärvande användning. Tyvärr hamnar flera uttjänta bilar i illegal handel. Där utförseln omfatta en stor del. Enligt nyhetsskildring från Kungälvs-Posten, som pratat med ett par granskare i Göteborg, lämnar cirka femtio lastbilar Kalmar län via kajer varje dag. Ersättningen kan vara upp till 250 000 kronor/container. Det föreligger också ett stort antal företag som stjäl uttjänta bilar för utrikeshandel. Genom primitiva reparationer säljes, de ur miljösynpunkt, uttjänta gamla bilarna vidare för trafik i Nigeria. Med tanke på efterfrågan verkar vinsten gro även inom den här aktiviteten. Och Natyrvårdsverket i Kungälv har dito problem med tillsyn av den, som motsvarande stulet last. Miljökonflikterna med uttjänta fordon har på senaste tiden förskjutits från dumpning till annorlunda oegentliga aktiviteter, som håller de äldre bilarna kördugliga. Det betyder att lagstridiga verksamheter med skrotbilar påverkar miljön negativt även utanför Sveriges gränser. På grund av det är vädjan, ge bort din skrotbil till en certifierad bilåtervinnare i Kungälv, verkligen väsentlig både ur klimat- och redovisningssynpunkt. Medan betalas ideligen mycket mer för en Jaguar. Och glöm inte det lovliga mottagningskvittot med skrotintyg. Ett sånt lämnas också av Länsstyrelsens auktoriserade bärgare, med lov att bärga uttjänta bilar, som stämplas inom miljöfarligt spill.