Det krävs en världsomfattande insats för att vända den dåliga trenden för luftföroreningar, som antagligen hotar vårt klimat. Bilskrot Bland de viktigaste åtgärderna är att återanvända det vi kallar skrot bilar. Sloganen "slit och släng" måste kastas på tippen utan pardon. Landets fordonstillverkare kan nog visa vägen genom den lyckade återvinningsprocessen. Bilskrot i Partille ingår idag i ett ständigt kretslopp i nyproduktion. Men vägen till nära absolut återvinning av uttjänta fordon, med max 3,5 ton totalvikt, har varit lång och påfrestande. möjligtvis var det de klimatfförstörande dumpade skrotbilarna, som gjorde att Naturvårdsverket ingrep med järnnypor. Krav på kostnadsfri skrotning, insamling med återvinning av skrotbilar samt övervakad klimatanpassad skrotning utmynnade i häpnadsväckande effekter. Minskningen av avgaser och energibesparingen vid tillverkning är allmänt bekanta faktorer. Men fordon i bruk är dessutom behäftade med farliga klimatbesvär. igenom förändring till elektrifierade fordon kommer avgaserna och därmed koldioxidutsläppen att upplösas. Men hur detta skall åstadkommas vid elektrifiering och framställning av företrädesvis batterier står möjligtvis skrivet i stjärnorna. Det dolda bekymret har kraftfullt ifrågasatts i Expressen. Så bilismens stora klimatinverkan kan inte urskiljas som klart enbart med växling till eldrift av fordon. Det andra miljödilemmat som skapats av övergivna trasiga fordon tycks fixas av bilproducenterna. via en effektiv återvinningsförlopp har de uttjänta bilarna i Partille blivit värdefulla, som sporrar bilägarna till laglig skrotning med god betalning hos en återvinningsföretag. Och det berör speciellt på skrotfirmor där man skruvar ner bildelarna själv, där McLaren står högt i kurs. Att skrota bilen hos en certifierad bilskrot i Partille, som är reglerad av Naturvårdsverkets bilskrotningsförordning, innebär att ämnena från den fragmenterade uttjänta bilen förekommer i en ständig cykel i framställningsprocessen. via nedsmältning, ihop med nyproducerat material, utvinns stora minskningar av CO2-föroreningar samt en signifikant energireducering. Men det erfordrar att ägaren saluför sin uttjänta bil till en certifierad skrotfirma, som genom namnteckning av mottagningskvitto och skrotintyg säkerställer för att fordonet avregistreras hos Trafikstyrelsen. Det finns vissa bolag, som konkurrerar om köp av skrotbilarna i Kungälv. Och den lagstridiga verksamheter har upptäckt, att det finns företagsamhet med lönsamhet, som kan jämställas med droghandelns. Kriminella utlandsaffärer och återinförande i trafik är ett antal bedrägerier, som ger mycket bra "lönsamhet" utan deklaration. Så det gäller för ägaren att vara lyhörd vid säljande av ett uttjänat fordon. Kör man själv personbilen till en bilåtervinnare i Göteborg och mottager ett mottagningsbevis förekommer inga äventyr för konstigheter. Vid ett sådant tillfälle kan man dessutom budgetera med att få bästa betalning. Lämnar bilägaren fordonet för hämtning, behöver det förekomma igenom en legitimerad bärgare med befogenhet från Trafikverket. det här kan enkelt granskas igenom att kolla på bolagets webbsajt.